Rejestracja uzupełniająca na szkolenie na kierunku Energetyka w ramach projektu  „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”, nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00

 

Szkolenie i egzamin w 1 kategorii z zakresu F-Gazów i substancji kontrolowanych

Szkolenie i egzamin ( pierwsze podejście) są całkowicie darmowe dla studentów zakwalifikowanych do projektu. W Szkoleniu mogą uczestniczyć studenci/tki Wydziału Energetyki i Paliw , którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. do zakończenia kształcenia pozostają im maksymalnie 4 semestry na każdym stopniu studiów (możliwość przystąpienia do programu od 4 semestru pierwszego stopnia + cały drugi stopień),
 2. przewidywana data obrony pracy dyplomowej jest wcześniejsza, niż 31 października 2023 r.
 3. posiadają aktualny wpis na rok akademicki
 4. poddali/-ły się początkowemu bilansowi kompetencji.

Obowiązkiem Uczestnika Szkolenia jest poddanie się badaniu bilansu kompetencji przed i po zakończeniu wsparcia w ramach Projektu.

Wydziałowym Koordynatorem Szkoleń jest Pani mgr  inż. Marta Kuta

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w szkoleniach przedstawiono w załączonym Regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej.

Rejestracja prowadzona jest poprzez formularz elektroniczny
https://forms.office.com/r/awNrdbGCd7

Skrócony opis postępowania rekrutacyjnego:

 1. Student dokonuje wstępnego zapisu na listę chętnych w Wydziałowym Biurze Projektu przez formularz elektroniczny pod linkiem
  https://forms.office.com/r/awNrdbGCd7
 2. Student kwalifikowany jest do bilansu kompetencji. Bilans kompetencji odbywa się drogą elektroniczną.
 3. Po otrzymaniu wyniku bilansu kompetencji student przystępuje do rekrutacji składając w Wydziałowym Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne (przesłanie skanów w formie elektronicznej). Formularze dokumentów będą dostępne na stronie Wydziału w zakładce Power3.5.
 4. Informacja o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu na Szkolenie oraz miejscu na liście rezerwowej zostanie przesłana na indywidualne konta pocztowe kandydatów/tek.
 5. Do zakwalifikowanych osób zostanie wysłana na indywidualne konta pocztowe dalsza procedura odbycia szkolenia i egzaminu.

Załączniki:

Regulamin

Zalączniki nr 1_2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

UWAGA:

Drogi Studencie/Studentko!  Wynik  % Twojego wstępnego bilansu kompetencji nie musi być wysoki, przecież w tym celu zapisujesz się na szkolenie!