Dr hab. Monika Motak, prof. AGH
Dziekan WEiP

Henryk Borczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

Zbigniew Figiel
Dyrektor Oddziału Koksoprojekt Sp. z o.o.

Paweł Firlej
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH
Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH

Dr inż. Marek Inger
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Wacław Janicki
Prezes Zarządu
PROMONT Sp. z .o.o.

Jerzy Kudliński – Członek Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji Wapna i Mączek

Maciej Kułach
Product Engineering Leader
Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o.

Karolina Laszczak
Dyrektor Departamentu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dr inż. Krystian Liszka
Dyrektor Oddziału
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
Oddział w Tarnowie

Piotr Narloch
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Dr Krzysztof Miśkiewicz
Dyrektor INNOGY POLSKA S.A.

Ryszard Opyrchał
Dyrektor Koksowni ArcelorMittal Poland SA
Oddział w Krakowie

Dr inż. Sylwia Pawlak
Dyrektor ds. Innowacji
Grupa LOTOS S.A.

Grzegorz Podlewski

Jacek Ręka
Prezes CEBUD s.c.
Jacek i Maria Ręka

Czesław Sikorski – Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający ds. Produkcji Koksu
i Projektów Specjalnych ArcelorMittal Poland

Bogusław Smółka
Pełnomocnik Zarządu
JSW INNOWACJE SA

dr inż. Aleksander Sobolewski
Dyrektor Instytutu
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Bogdan Szczepański
Dyrektor COCH w Krakowie Sp. z o.o.

Janusz Tchórz
Dyrektor Departamentu
Badań i Rozwoju Tauron Wytwarzanie S.A.

Dr inż. Stanisław Tokarski
Centrum Energetyki AGH

Dr hab. inż. Marcin Wilk
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek
Prodziekan ds. Współpracy i Nauki WEiP

Dr hab. inż. K. Styszko, prof. AGH
Prodziekan ds. Ogólnych WEiP

Dr hab. inż. Marek Jaszczur
Prodziekan ds. Kształcenia WEiP

Dr inż. Tadeusz Dziok
Prodziekan ds. Studenckich WEiP

Dr hab. inż. Grzegorz Brus, prof. AGH
Kierownik Katedry Podstawowych Problemów Energetyki WEiP

Dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH
Kierownik Technologii Paliw WEiP

Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH
Kierownik Katedry Maszyn Cieplnych i Przepływowych WEiP

Prof. dr hab. inż. Janina Molenda
Kierownik Katedry Energetyki Wodorowej WEiP

Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała
Kierownik Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego WEiP

Prof. dr hab. Katarzyna Zarębska
Kierownik Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku WEiP

mgr inż. Wioletta Więcław
Dyrektor administracyjny WEiP

prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński

Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Energetyki i Paliw

W dniu 9 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Energetyki i Paliw.

Na spotkaniu dyskutowano o:

– perspektywach WEiP w świetle Ustawy 2.0

– perspektywach dyscyplin naukowych reprezentowanych na Wydziale w programie Ewaluacja kryterium 3

– doktoratach wdrożeniowych

– profilu absolwenta WEiP