Miło nam poinformować, że Wydział Energetyki i Paliw uczestniczy w projekcie:
Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-z307/17
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Pach – Prorektor ds Nauki AGH
Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2022

Całkowita wartość projektu: 39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie: 38 001 895,98 PLN
Kwota dla AGH: 38 001 895,98 PLN
Wkład własny: 1 185 610,00 PLN

Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.power3.5.agh.edu.pl

Certyfikowane szkolenia

Certyfikowane szkolenia z uprawnień energetycznych (G1, G2, G3), F-gazów i substancji kontrolowanych oraz kompetencji BA

Serdecznie zapraszamy studentów i studentki Wydziału Energetyki i Paliw na szkolenia w ramach projektu  „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”, nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00:

 1. Szkolenia i egzaminy (D+E) z zakresu uprawnień energetycznych G1 (urządzenia elektroenergetyczne do 1kV),

 2. Szkolenia i egzaminy (D+E) z zakresu uprawnień energetycznych G2 (urządzenia i sieci cieplne)

 3. Szkolenia i egzaminy (D+E) z zakresu uprawnień energetycznych G3 (urządzenia i sieci gazowe)

 4. Szkolenia i egzaminu w 1 kategorii z zakresu F-Gazów i substancji kontrolowanych

 5. Szkolenia i egzaminu z zakresu poziomu kompetencji BA osób działających w dziedzinie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2011

 

Szkolenia i egzaminy (pierwsze podejścia) są całkowicie darmowe dla studentów zakwalifikowanych do projektu.

W szkoleniach mogą uczestniczyć studenci/tki Wydziału Energetyki i Paliw, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 • do zakończenia kształcenia pozostają im maksymalnie 4 semestry na każdym stopniu studiów (możliwość przystąpienia do programu od 4 semestru pierwszego stopnia + cały drugi stopień),

 • przewidywana data obrony pracy dyplomowej jest wcześniejsza, niż 29 listopada 2022 r.

 • posiadają aktualny wpis na rok akademicki

 • poddali/-ły się początkowemu bilansowi kompetencji.

Obowiązkiem Uczestnika Szkolenia jest poddanie się badaniu bilansu kompetencji przed i po zakończeniu wsparcia w ramach Projektu.

Wydziałowym Koordynatorem Szkoleń jest Pan dr inż. Tomasz Siwek.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w szkoleniach przedstawiono w załączonym Regulaminie.

Ta sama osoba może być uczestnikiem wszystkich szkoleń.

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej.

Rejestracja prowadzona jest poprzez formularz elektroniczny
https://forms.office.com/r/awNrdbGCd7

Pierwszy cykl rejestracji będzie prowadzony do 9 maja 2021!!!

Skrócony opis postępowania rekrutacyjnego:

 1. Student dokonuje wstępnego zapisu na listę chętnych w Wydziałowym Biurze Projektu przez formularz elektroniczny pod linkiem https://forms.office.com/r/awNrdbGCd7 do dnia 09.05.2021.

 2. Student kwalifikowany jest do bilansu kompetencji. Bilans kompetencji odbywa się drogą elektroniczną.

 3. Po otrzymaniu wyniku bilansu kompetencji student przystępuje do rekrutacji składając w Wydziałowym Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne (przesłanie skanów w formie elektronicznej). Formularze dokumentów będą dostępne na stronie Wydziału w zakładce Power3.5.

 4. Informacja o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu na Szkolenie oraz miejscu na liście rezerwowej zostanie przesłana na indywidualne konta pocztowe kandydatów/tek.

 5. Do zakwalifikowanych osób zostanie wysłana na indywidualne konta pocztowe dalsza procedura odbycia szkolenia i egzaminu.

Regulamin i załączniki