Miło nam poinformować, że Wydział Energetyki i Paliw uczestniczy w projekcie:
Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-z307/17
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Pach – Prorektor ds Nauki AGH
Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2022

Całkowita wartość projektu: 39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie: 38 001 895,98 PLN
Kwota dla AGH: 38 001 895,98 PLN
Wkład własny: 1 185 610,00 PLN

Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.power3.5.agh.edu.pl


POWER 3.5 Certyfikowane szkolenia z egzaminem w zakresie normy PN-EN 13313:2011 poziom BA

Wydział Energetyki i Paliw zaprasza studentów do wzięcia udziału w certyfikowanym  szkoleniu  z egzaminem w zakresie normy PN-EN 13313:2011 (poziom BA).  Szkolenie i egzamin są finansowane w ramach programu POWER 3.5 (http://www.power3.5.agh.edu.pl/)  i są bezpłatne dla studentów (pełne dwudniowe szkolenie i pierwszy termin egzaminu). Szkolenie i egzamin prowadzone będą w jednostce akredytowanej przez PCA, tj.  w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa COCH w Krakowie (http://www.coch.pl/certification/certyfikacja-osob), który został wyłoniony w przetargu AGH.

Certyfikat jest dokumentem państwowym potwierdzającym kompetencje osób z zakresu czynności: sprawdzanie szczelności, usuwanie czynnika ziębniczego oraz czynności w zakresie zadań wskazanych w normie PN-EN 13313:2011.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Wydziałowym Biurze Projektu do dnia 28.05.2019r.

Szkolenia Poziom Kompetencji BA

1. Szkolenia certyfikowane

2. Wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw

3. Zajęcia dodatkowe prowadzone na wydziale