Wydział Energetyki i Paliw AGH oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej wspólnie organizują 5. Międzynarodową Konferencję EFE2024 – Energy Fuels Environment.
Data: 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Konferencja EFE2024 skupi się na tematyce transformacji sektora paliwowo-energetycznego oraz jej wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie. Będzie to doskonała okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dyskusji nad nowymi kierunkami rozwoju w dziedzinie energetyki i paliw.

Kluczowe tematy konferencji obejmują:

1. WODÓR: Produkcję, magazynowanie i zastosowania wodoru.
2. ENERGIA: Technologie energetyczne, efektywność i innowacje w sektorze nergetycznym, inteligentne systemy zarządzania energią, energia jądrowa, technologie odnawialne, magazynowanie i pozyskiwanie energii.
3. ENERGETYKA JĄDROWA: Aspekty technologiczne, bezpieczeństwo oraz perspektywy rozwoju.
4. PALIWA: Technologie paliw kopalnych, czyste paliwa, biopaliwa, produkcja paliw z odpadów, kataliza przemysłowa.
5. ŚRODOWISKO: Wpływ sektora energetycznego na środowisko, zmiany klimatu, gospodarka obiegu zamkniętego.
6. TRANSPORT EKOLOGICZNY: Elektryfikacja transportu, redukcja zanieczyszczeń.
7. POLITYKA ENERGETYCZNA I EKOLOGICZNA: Zarządzanie paliwami i energią, rola państwa, relacje między sektorem energetycznym a gospodarką kraju.
8. EKONOMIA: Problemy ekonomiczne zarządzania paliwami i energią, finansowanie projektów innowacyjnych, rynki i ryzyko w sektorze paliw i energii.
9. ZDROWIE: Wpływ sektora energetycznego na zdrowie, zagrożenia, klimat wewnętrzny.
10. SPOŁECZEŃSTWO: Akceptacja technologii energetycznych, edukacja energetyczna, ubóstwo energetyczne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym. Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, dostępne są na stronie http://efe2024.agh.edu.pl/.

 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw

oraz

PK Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Energy Fuels Environment EFE 2022

Kraków, Poland, 20-23.09.2022 http://ef-conference.agh.edu.pl/

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia technologiczne, ekonomiczne, polityczne, społeczne i zdrowotne związane z produkcją i wykorzystaniem paliw i energii

Szczególny nacisk zostanie położony na Zielony Ład, wodór jako nośnik energii, transformację i efektywność energetyczną w transporcie.

 

Organizowane przez WEiP:

  • 13-15 września 2022 r. Wydział Energetyki i Paliw współorganizuje konferencję „Plasma Catalysis for CO2 Recycling”, która poświęcona jest tematowi zagospodarowania CO2 w reakcjach chemicznych wspomaganych plazmą, które zaliczane są do reakcji magazynowania energii. Wykorzystanie plazmy w takich procesach może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, ułatwiając prowadzenie procesu. Tematy, które zostaną przedstawione i omówione na konferencji będą związane z modelowaniem i przewidywaniem reakcji magazynowania energii oraz ze zintegrowanymi systemami energetycznymi. Szczegóły dotyczące konferencji: http://www.co2pioneer.agh.edu.pl/

Inne: