prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała
prof. dr hab. inż. Wojciech SuwałaDziekan
tel. + 48 12 617 20 66 – sekretariat – Al. A. Mickiewicza 30,
pawilon D-4, p. 119
e-mail: dziekan@weip.agh.edu.pl
prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek
prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek Prodziekan ds. Nauki
tel. + 48 12 617 49 26 – Al. A. Mickiewicza 30,
pawilon H-B3B4, p. 240
tel. kom. + 48 785 507 516
e-mail: konrad.swierczek@agh.edu.pl
dr inż. Leszek Kurcz, prof. AGH
dr inż. Leszek Kurcz, prof. AGHProdziekan ds. Kształcenia - kierunek Energetyka
tel. + 48 12 617 25 68 – dziekanat – Al. A. Mickiewicza 30,
pawilon D-4, p. 18
tel. + 48 12 617 38 22 – Al. Mickiewicza 30,
pawilon B-4, p. 309
e-mail: prodziekanEN@weip.agh.edu.pl
dr inż. Marta Wójcik
dr inż. Marta WójcikProdziekan ds. Kształcenia - kierunki: Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią, Technologia Chemiczna, Paliwa i Środowisko
tel. + 48 12 617 20 81 – dziekanat – Al. A. Mickiewicza 30,
pawilon D-4, p. 17
tel. + 48 12 617 52 24 – Al. Mickiewicza 30,
pawilon D-4, p. 122
e-mail: prodziekanTC@weip.agh.edu.pl
dr hab. Monika Motak, prof. AGH
dr hab. Monika Motak, prof. AGHProdziekan ds. Ogólnych
tel. + 48 12 617 21 23 – Al. A. Mickiewicza 30,
pawilon A-4, p. 403

e-mail: motakm@agh.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
prof. dr hab. inż. Janusz SzmydKierownik Studiów Doktoranckich, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Japonią
tel. + 48 12 617 51 87 – dziekanat – Al. A. Mickiewicza 30,
pawilon D-4, p. 16
tel. + 48 12 617 38 22 – Al. A.Mickiewicza 30,
pawilon B-3, p. 210
e-mail: janusz@agh.edu.pl