Studenckie Koła Naukowe działające na Wydziale Energetyki i Paliw:

 

Koła Naukowe Obszaru Czarnego
Nazwa koła Opiekun
CarbON dr inż. Jakub Szczurowski
ChemTech AGH dr hab. Danuta Olszewska, prof. AGH
Hydrogenium Prof. dr hab. inż. Janina Molenda
RedoX dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
TD Fuels dr inż. Przemysław Grzywacz
Koła Naukowe Obszaru Czerwonego
Nazwa koła Opiekun
AGH Solar Boat dr inż. Krzysztof Sornek
AGH Solar Plane dr inż. Krzysztof Sornek
BIO-LOGIKA dr inż. Grzegorz Stefan Jodłowski
Eko-Energia mgr inż. Maciej Żołądek
Energetyków Jądrowych Uranium dr inż. Paweł Gajda
FENEC dr inż. Andrzej Raźniak
Green Energy dr hab. inż. Mirosław Kwiatkowski, prof. AGH
Ignis mgr inż. Wojciech Kalawa
Indygo dr Anna Białas
Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Solaris dr hab. inż. Artur Wyrwa, prof. AGH
Nabla dr inż. Tomasz Prokop, mgr inż. Szymon Buchańca
Nova Energia dr hab. inż. Tadeusz Olkuski, prof. AGH

Strona internetowa kół naukowych https://skn.agh.edu.pl/

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Obszaru Czarnegodr inż. Paweł Janowski

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Obszaru Czerwonegodr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Obszaru Zielonegodr hab.inż. Paweł Bogacz, prof. AGH