• LOTOS SA, ORLEN SA
• Grupa Azoty SA
• JSW KOKS SA
• GAZ-System SA
• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
• KGHM Polska Miedź SA
• TAURON Polska Energia SA
• TAURON Wytwarzanie SA
• TAURON Wydobycie SA
• ENEA Wytwarzanie SA
• PGE SA
• ArcellorMital Poland SA
• KHW SA
• SGL Carbon,SGL Angraf)
• Termet SA Świebodzice
• Metalerg Oława
• Cebud Kraków
• Koksoprojekt Zabrze
• EKO-GAW Namysłów
• Promont Sp. z o.o. Zabrze
• Gryfskand Gryfino
• DELPHI
• Grupa Solvay Belgia
• GDF Suez
• KIC InnoEnergy SE
• Cobe-Steel
• ČEZ SA
• Airbus
• Gas Plas
• ANSALDO Nucleare S.p.A.
• Alfa Laval Packinox
• Alfa Laval Vicarb SAS
• Alstom Power Ltd
• AMEC Nuclear UK Limited
• AREVA NP SAS
• GrafTech France SNC
• GrafTech International Ltd.
• British Energy Generation LTD
• Westinghouse Electric Germany GmbH
• SAIPEM SA
• Empresarios Agrupados Internacional SA
• SGL Carbon GmBH
JTP Spółka Jawna
• ThyssenKrupp VDM GmBH
• TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
• Centrum Vyzkumu REZ s.r.o.
• Vattenfall AB
• Electricite de France International SA

• Technical University Clausthal (Niemcy)
• Uniwersytet Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
• IMT Atlantique (Francja)
• Sieć ENEN – Nuclear Education Network Association
• University of Cape Town (RPA)
• Shibaura Institute of Technology, Tokio (Japonia)
• Institute of Technical Chemistry, University of Leipzig (RFN)
• University of New Mexico, Albuquerque (USA)
• Duke University, Durham, North Carolina (USA)
• University of Toronto (Kanada)
• Texan Christian University (USA)
• Technische Uniwersitat – Bergakademie Freiberg (Niemcy)

• Zakład Biologii i Ekologii w Uniwersytecie Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji – badania poziomu zanieczyszczeń tatrzańskich gleb i osadów dennych niektórych jezior tatrzańskich (KChWiNoŚ)

• Program Sustainable Nuclear Engineering – Applications and Management (SNEAM) – umowa o podwójnym dyplomowaniu z IMT Atlantique (Francja) dla studiów II stopnia, specjalność: energetyka jądrowa (KEJ)

• Sieć ENEN – Nuclear Education Network Association – możliwość wyjazdów studentów na szkoły, szkolenia, staże (KEJ)

• Sieć STAR-NET: Regional Network for Education and Training in Nuclear Technology – możliwość wyjazdów studentów na szkoły, szkolenia, staże (KEJ)

• Grupa Sorbona – Preparatyka, charakterystyka i badania aktywności, selektywności katalizatorów w procesach utylizacji CO2 (KTP)

• Konsorcjant w projekcie w ramach programu MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS – CO2 utlization and „green chemistry” – plasma catalysis (KTP)

• Centrum Szkła, Kraków, ul. Lipowa – Udział w zajęciach z zakresu technologii produkcji szkła. Poszerzenie zakresu wiedzy studentów z technologii formowania szła jego właściwości w aspekcie zastosowań w energetyce. Współpraca dydaktyczno-naukowa w zakresie zastosowań w energetyce (KZRE)

• ESKOM, RPA – Overview of the Power Plant Industry course (MEC4115Z), University of Cape Town, RPA. Przeprowadzono jednodniowe wykłady oraz ćwiczenia: (i) Energy system modelling and analysis; (ii) Linear programming and optimization to support decision making in the power industry; (iii) building energy scenarios using the Platform for an Integrated Energy System Analysis (PIESA) (KZRE)

• Instytut Fizykochemii i Katalizy PAN – Materiały Ceramiczne dla energetyki, udział studentów na zajęciach lab. w Instytucie. Współpraca dydaktyczna, publikacje z listy JCR oraz realizacją wspólnych projektów (z udziałem studentów), poszerzenie wiadomości z zakresu fizykochemii powierzchni materiałów ceramicznych, metody badań właściwości materiałów dla sektora paliwo-energetycznego (KZRE)

• LED_POL Sp. z o.o. – Wykłady dla studentów WEiP prowadzone przez pracowników firmy (zakres: efektywne techniki oświetleniowe)