Sekretariat Dziekana

30 – 059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30, pawilon D-4, p. 119
tel. + 48 12 617 20 66
e-mail: wpebiuro@agh.edu.pl

Biuro Dziekana

30 – 059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30, pawilon D-4, p. 121
tel. + 48 12 617 51 81
e-mail: wpebiuro@agh.edu.pl

Dyrektor Administracyjny Wydziału

mgr inż. Wioletta Więcław
30 – 059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30, pawilon D-4, p. 120
tel. + 48 12 617 21 55
tel. kom. + 48 603 624 170
e-mail: wwieclaw@agh.edu.pl

Informatyk:
Mateusz Śliwiński
e-mail: mateusz@agh.edu.pl

Koordynator ds. Promocji:
dr hab. Danuta Olszewska, prof. AGH

Tel. +48 885 974 245
e-mail: dolszew@agh.edu.pl

Dziekanat – kierunek Energetyka

30 – 059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30, pawilon D-4, p. 18
Tel. + 48 12 617 25 68
e-mail: energetyka@weip.agh.edu.pl

Dziekanat – kierunki: Technologia Chemiczna, Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią, Paliwa i Środowisko

30 – 059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30, pawilon D-4, p. 17
Tel. + 48 12 617 31 61
e-mail: technologia@weip.agh.edu.pl

Dziekanat Studiów Doktoranckich

30 – 059 Kraków, Al. Adama Mickiewicza 30, paw. D-4, p. 16
tel. + 48 12 617 51 87
e-mail: doktorat@weip.agh.edu.pl

Rezerwacja sal dydaktycznych, plany zajęć:

mgr inż. Joanna Górska-Boroń
30 – 059 Kraków, Al. Adama Mickiewicza 30, paw. D-4, p. 12
tel. + 48 12 617 41 65
e-mail: jgboron@agh.edu.pl

 

Dane do faktury:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30 – 059 Kraków

NIP: 6750001923

Nr konta:
85 1240 4722 1111 0000 4855 6154