2020-04-03T13:31:46+02:00

PRAKTYKI STUDENCKIE

Informujemy, że wszystkie procedury związane z praktykami studenckimi zostają wstrzymane do 30.04.2020. Dalsze informacje w tej kwestii będą zamieszczone w kolejnych aktualnościach, prosimy o śledzenie strony WEiP.