Wydział Energetyki i Paliw  prowadzi STUDIA II STOPNIA MSc ENERGY TRANSITION‚ realizowanych w MASTER SCHOOL EIT InnoEnergy. EIT InnoEnergy oferuje siedem kierunków studiów magisterskich realizowanych na prestiżowych uczelniach europejskich. Programy te poruszają zagadnienia istotne z punktu widzenia światowej energetyki. Zakres tematyczny programów obejmuje między innymi: czyste technologie węglowe, alternatywne źródła energii, smart city, energetykę jądrową, odnawialne źródła energii.
Program MSc Energy Transition koncentruje się wokół unikalnego tematu Fossil and new-generation fuels w połączeniu z rozwijaniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz innowacyjnego myślenia.Ponadto:

–  najlepsi studenci mogą otrzymać stypendium w wysokości 750 € / miesiąc na okres 24 miesięcy,

–  drugi rok studiów odbywa się w Instituto Superior Technico w Lizbonie (Portugalia),

–  studia kończą się uzyskaniem dwóch dyplomów: dyplomu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Instituto Superior Technico w Lizbonie; studenci otrzymują również certyfikat Master School EIT InnoEnergy.

Koordynator WEiP:
dr inż. Karol Sztekler
pawilon D-4, pokój 110
telefon: 12 617 50 25
e-mail: