Szanowni Pracownicy i Studenci WEiP,
Dear WEiP Teaching staff and Students
(information in English below)

Plany zajęć dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Energetyki i Paliw udostępniane są przez system UniTime  dostępny pod adresem: https://plan.agh.edu.pl/

Przed wyświetleniem planu należy sprawdzić czy wybrany jest właściwy semestr. Podstawowa funkcjonalność systemu nie wymaga logowania i umożliwia podgląd planu dla rocznika, kierunku, prowadzącego  jak i sali. Zaawansowane funkcje jak np. plan indywidualny, zapisy na przedmioty obieralne lub wprowadzanie zmian wymagają zalogowania.

Na naszym Wydziale system USOS nie udostępnia planu zajęć, wykorzystywany jest UniTime.
Więcej informacji o systemie UniTime w tym poradniki i wskazówki znajdują się pod adresem http://sprawdz.plan.agh.edu.pl/

—————————————————————————————————————————–

Class schedules for all fields of study conducted by the Faculty of Energy and Fuels are available through the UniTime system under link: https://plan.agh.edu.pl/

Before displaying the schedule, check that the proper semester is selected. The basic functionality of the system does not require login and allows you to view the plan for the year, field, teaching staff and room. Advanced functions, such as an individual plan, registration for elective courses or making changes, require login.

In our Faculty, the USOS system does not provide a timetable, UniTime is used.

More information about the UniTime system, including guides and tips, can be found at http://sprawdz.plan.agh.edu.pl/

Z wyrazami szacunku / Best regards

Marek Jaszczur