Szanowni Pracownicy i Studenci WEiP,

Jego Magnificencja Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie
wydał ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 w sprawie stanu działalności Uczelni od 19
października 2020roku
Uprzejmie proszę wszystkich pracowników i studentów o zapoznanie się z
najnowszymi wytycznymi
LINK >>>>>
https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/covid/Zarzadzenie_72_2020_Rektora_AGH_w_sprawie_stanu_dzialalnosci_Uczelni_od_19_pazdziernika_2020_r.pdf

Ponadto w związku z nowymi decyzjami Władz Państwowych oraz aktualną
sytuacją epidemiczną w kraju i w Małopolsce
Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – działając
z upoważnienia Rektora – podjął decyzje dotyczące
realizacji zajęć dydaktycznych. Znajdują się one pod linkiem
LINK
>>>>https://www.agh.edu.pl/covid-19-informacje/info/article/pismo-prorektora-ds-ksztalcenia-w-sprawie-organizacji-zajec-dydaktycznych-w-zwiazku-z-aktualna-sytu/

Mając powyższe decyzje na względzie od dnia 19 października 2020r
wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Energetyki i Paliw,
z wyłączeniem zajęć laboratoryjnych realizowanych w pracowniach
chemicznych, fizycznych, cieplnych i innych przy aparaturze pomiarowej
do odwołania będą realizowane zdalnie (niezależnie od aktualnych zapisów
w planie zajęć unitime WEiP)

Sposób realizacji zajęć laboratoryjnych przy aparaturze określą
uwzględniając aktualna sytuację pandemiczną koordynatorzy przedmiotu
(modułu) w porozumieniu z Prodziekanem ds Kształcenia.
Informacje o tych zajęciach zostaną niezwłocznie przekazane
koordynatorom kierunków i starostom grup.

Aktualna sytuacja jest niezwykle dynamiczna i może ulec zmianie.

Z wyrazami szacunku
Marek Jaszczur

Aktualne plany zajęć znajdują się w systemie UNITIME pod adresem: https://plan.agh.edu.pl/