Project Description

Informacja o organizacji VII semestru dla studentów kończących studia I stopnia na Wydziale EiP w roku akademickim 2020/2021

 1. Semestr VII roku akademickiego 2020/2021 kończy się 11 grudnia 2021 roku.
 2. Sesja zimowa składa się z dwóch część:
 • Część I – 12 – 18.12.2020
 • Część II –01 – 15.01.2021
 1. Terminy egzaminów dyplomowych (Część I – egzamin kierunkowy) na VII semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (zapisy na wybrany termin do 15.01.2021 – należy sprawdzić czy wszystkie wpisy w systemie WD są uzupełnione):
 • 01.2020 (poniedziałek) C-6 s. 102, 103 od godz. 8.30 (szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym – konieczność posiadania konta na UPEL) lub
 • 01.2020 (wtorek) C-6 s. 102, 103, od godz. 8.30 (szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym – konieczność posiadania konta na UPEL)
 • egzamin w sali komputerowej jest testem jednokrotnego wyboru (w razie gdy kilka odpowiedzi jest prawidłowych należy zaznaczyć tylko jedną z nich i odpowiedź będzie zaliczona),
 • zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi skutkuje nie zaliczeniem danej odpowiedzi
 • pytań jest 50, za które otrzymuje się 2 pkt (lub 0 pkt w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi; nie ma punktów połówkowych, ani ujemnych)
 • egzamin pisemny trwa 60 minut.
 1. Terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych (Część II – część ustna egzaminu dyplomowego – prezentacja pracy wraz z dyskusją):
 • 21 – 31.01.2021
 • obrony są organizowane w Katedrze, w której jest Opiekun pracy – jeżeli zajdzie taka konieczność, egzaminy będą zdalne
 • rejestracja pracy dyplomowej wraz z recenzją powinna być dostarczona do dziekanatu 5 dni roboczych przed planowanym terminem obrony
 • część ustna egzaminu dyplomowego składa się z krótkiej prezentacji pracy (max 10 min) i odpowiedzi na pytania Komisji dotyczące pracy