Stypendia

Osoby zainteresowane ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów AGH zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami dotyczącymi składania wniosków.

W celu ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę losową, Student zobowiązany jest złożyć wniosek elektroniczny, dostępny na koncie Studenta w systemie Wirtualna Uczelnia, wydrukować i dostarczyć do dziekanatu spraw socjalnych , paw. D4, pok. 18

REGULAMIN  świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
http://www.dss.agh.edu.pl/akty-prawne/

STYPENDIUM SOCJALNE
http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez WIRTUALNĄ UCZELNIĘ  wydrukować i dostarczyć do dziekanatu SPRAW SOCJALNYCH, PAW. D4,
POK. 18

Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dostępny jest na stronie:
http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Procedura starania się o stypendium socjalne „KROK PO KROKU”:
http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/procedura-krok-po-kroku/

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
może otrzymać student, który posiada aktualne orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię wydrukować i dostarczyć do dziekanatu SPRAW SOCJALNYCH, PAW. D4, POK. 18

ZAPOMOGA

Wzór wniosku dostępny jest na stronie:
http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/zapomoga/

Wniosek z dokumentami należy dostarczyć do dziekanatu
SPRAW SOCJALNYCH, PAW. D4, POK. 18

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

* za odpowiednio wysoką średnią ocen
lub
*za osiągnięcia naukowe
lub
*za osiągnięcia artystyczne
lub
* za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowy

Niezbędne informacje dostępne na stronie:
http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow/

STYPENDIUM MINISTRA

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/

WZORU WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ ITP. DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE DSS:
http://www.dss.agh.edu.pl/DOKUMENTY-DO-POBRANIA/

WZORU WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ ITP. Dostępne są na stronie DSS:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

WSZELKIE INFORMACJE DOT. ŚWIADCZEŃ:

http://www.dss.agh.edu.pl/