Wydział Energetyki i Paliw – Okręg Wyborczy nr 13

 

28.05.2024  Komunikat nr 15

Zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów nr 13 odbędzie się 6 czerwca 2024 roku o godzinie 8:30. Miejsce zebrania: pawilon D4 – sala nr 8-9 na parterze.
Cel zebrania:
– wybory przedstawicieli Wydziału Energetyki i Paliw do Senatu AGH z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich,
– wybory członków Kolegium Wydziału.

________________________

28.05.2024  Komunikat nr 14

Lista Kandydatów do Senatu AGH w okręgu wyborczym nr 13 (WEiP)

z grupy profesorów i profesorów uczelni (liczba mandatów – 2):

  1. dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH
  2. prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
  3. prof. dr hab. Monika Motak

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (liczba mandatów – 1):

  1. dr inż. Grzegorz Jodłowski
  2. dr inż. Bogdan Samojeden

________________________

28.05.2024  Komunikat nr 13

Lista Kandydatów do Kolegium Wydziału w okręgu wyborczym nr 13 (WEiP)
­ z grupy profesorów i profesorów uczelni (liczba mandatów – 12):

1. dr hab. inż. Rafał Buczyński, prof. AGH
2. dr hab. Andrzej Budziak, prof. AGH
3. dr hab. inż. Tomasz Chmielniak, prof. AGH
4. dr hab. inż. Grzegorz Czerski, prof. AGH
5. dr hab. inż. Cezary Czosnek, prof. AGH
6. dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH
7. dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. AGH
8. dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGH
9. dr hab. inż. Jerzy Górecki, prof. AGH
10. dr hab. inż. Marek Inger, prof. AGH
11. dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH
12. prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
13. dr hab. inż. Marek Lewandowski, prof. AGH
14. dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH
15. dr hab. inż. Karol Sztekler, prof. AGH
16. dr hab. inż. Wojciech Zając, prof. AGH
17. dr hab. inż. Kun Zheng, prof. AGH

­z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (liczba mandatów – 5):

1. dr inż. Tadeusz Dziok
2. dr inż. Grzegorz Jodłowski
3. dr inż. Bogdan Samojeden
4. dr inż. Krzysztof Sornek
5. dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala
6. dr inż. Katarzyna Śpiewak
7. dr inż. Faustyna Wierońska-Wiśniewska

­ z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (liczba mandatów – 2):

1. mgr inż. Iwona Micuła
2. mgr inż. Katarzyna Piwowar

________________________

16.05.2024  Komunikat nr 12

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 13 informuje, że w terminie od 23 do 27 maja 2024 przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów Wydziału:

– do Kolegium Wydziału (ze wszystkich grup pracowniczych),

– do Senatu, z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzach przesłanych wcześniej. Karta zgłoszenia kandydata do Senatu musi być wydrukowana dwustronnie pod rygorem nieważności.

Wypełnione formularze należy składać u Sekretarza OKW13, pana mgr inż. Macieja Skiby w pokoju 119 w pawilonie D4.

________________________

09.05.2024  Komunikat nr 11
Kandydaci na Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw

W dniu 9.05.2024 r. odbyło się zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów, podczas którego wyłoniono kandydatów na Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw. Według obowiązującej procedury, każdy Elektor w sposób tajny zgłaszał swojego kandydata (bez konieczności uzyskiwania jego zgody). Frekwencja wynosiła 77,4%. Poniżej lista wyłonionych kandydatów:

  • Prof. dr hab. Monika Motak (33 głosy)
  • Dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof.. AGH (3 głosy)
  • Prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek (1 głos)

Spośród wyłonionych kandydatów JM Rektor-Elekt wskaże osobę, która będzie pełniła funkcję Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw w nadchodzącej kadencji.

________________________

04.04.2024    Komunikat nr 10

Pierwsze zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów nr 13 odbędzie się 8 kwietnia 2024 roku. Miejsce zebrania: pawilon D4 – sala nr 8-9 na parterze,

godz.: 9:30 – wybór przewodniczącego OKE i jego zastępcy;
godz.: 10:00 – wybory przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

________________________

28.03.2024    Komunikat nr 9

I tura głosowania do OKE w grupie profesorów i profesorów uczelni w trybie bezpośrednim odbędzie się 3 kwietnia 2024 roku. Miejsce głosowania: pawilon D4 – sala nr 12 na parterze, w godzinach od 9:00 do 14:00.

W przypadku nie uzyskania frekwencji wyborczej powyżej 50% lub niewyłonienia odpowiedniej liczby kandydatów, II tura głosowania w tej samej grupie pracowniczej odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024 w tym samym miejscu (D4 -sala nr 12 na parterze, w godzinach od 9:00 do 13:00.

________________________

28.03.2024    Komunikat nr 8

Lista Kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów w okręgu wyborczym nr 13 (WEiP) w grupie profesorów i profesorów uczelni (liczba mandatów do obsadzenia – 28):

1. prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska
2. dr hab. inż. Grzegorz Brus, prof. AGH
3. dr hab. inż. Rafał Buczyński, prof. AGH
4. dr hab. Andrzej Budziak, prof. AGH
5. dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH
6. prof. dr hab. inż. Jerzy Cetnar
7. dr hab. inż. Tomasz Chmielniak, prof. AGH
8. dr hab. inż. Grzegorz Czerski, prof. AGH
9. dr hab. inż. Cezary Czosnek, prof. AGH
10. dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH
11. dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. AGH
12. dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGH
13. dr hab. inż. Jerzy Górecki, prof. AGH
14. dr hab. inż. Marek Inger, prof. AGH
15. dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH
16. prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
17. dr hab. inż. Marek Lewandowski, prof. AGH
18. dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH
19. prof. dr hab. Monika Motak
20. dr hab. Danuta Olszewska, prof. AGH
21. prof. dr hab. Ludwik Pieńkowski
22. dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH
23. dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
24. dr hab. inż. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH
25. dr hab. inż. Karol Sztekler, prof. AGH
26. dr hab. inż. Artur Wyrwa, prof. AGH
27. dr hab. inż. Wojciech Zając, prof. AGH
28. dr hab. inż. Kun Zheng, prof. AGH

________________________

18.03.2024      Komunikat nr 7

Lista kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w okręgu wyborczym nr 13 (WEiP):
W grupie profesorów i profesorów uczelni (liczba mandatów do obsadzenia – 6):
1. dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH
2. dr hab. inż. Grzegorz Czerski, prof. AGH
3. dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH
4. prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
5. dr hab. inż. Marek Lewandowski, prof. AGH
6. prof. dr hab. Monika Motak
7. dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
8. dr hab. inż. Artur Wyrwa, prof. AGH

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich (liczba mandatów do obsadzenia – 2):
1. dr inż. Tadeusz Dziok
2. dr inż. Bogdan Samojeden

Lista kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (organizator: OKW 18 – w okręgach 1-18):
do UKE:
1. mgr inż. Wioletta Więcław
do Senatu:
1. mgr inż. Wioletta Więcław

14.03.2024      Komunikat nr 6

Do Okręgowego Kolegium Elektorów nr 13 w pierwszej turze wybrani zostali:

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

Liczba uprawnionych do głosowania 79

Liczba oddanych głosów 50

Liczba głosów ważnych 50

Liczba głosów
1. dr inż. Tadeusz Dziok 32
2. dr inż. Marta Wójcik 29
3. dr inż. Filip Jędrzejek 27
4. dr inż. Krzysztof Kogut 27
5. dr. inż. Bogdan Samojeden 26

Nieobsadzonych zostało jeszcze 6 miejsc

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Liczba uprawnionych do głosowania 37

Liczba oddanych głosów 31

Liczba głosów ważnych 31

Liczba głosów
1. mgr Magdalena Starzec 18
2. mgr inż. Wioletta Więcław 18

Nieobsadzone zostało jeszcze 1 miejsce

II tura głosowania dla wyżej wymienionych grup pracowniczych zostanie przeprowadzona w dniu 20 marca 2024 roku (środa) w sali 12, paw. D4 w godzinach 9:00 do 14:00.

13.03.2024      Komunikat nr 5

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 13 informuje, że z uwagi na niedobór zgłoszonych kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni, JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis zawiesił wykonanie uchwały Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica AGH nr 22/2024 z dnia 28 lutego 2024 w sprawie wyborów organów uczelni na kadencję 2024-2028 w części dotyczącej:

– wyborów przedstawicieli Okręgowych Kolegiów Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni w niektórych okręgach wyborczych (w tym okręg nr 13), a w konsekwencji wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu w tych okręgach.

– wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okręgach wyborczych 1-18 organizowanych przez OKW nr 18.

12.03.2024      Komunikat nr 4

Okręgowa komisja Wyborcza nr 13 informuje, że z uwagi na niewypełnienie limitów zgłoszeń kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów przypadających na grupę profesorów i profesorów uczelni w niektórych okręgach wyborczych, Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) zaleciła wstrzymanie głosowań w tej grupie pracowniczej, zezwalając jednocześnie na dalsze gromadzenie zgłoszeń kandydatów w tych okręgach gdzie występowały braki.

Wobec decyzji UKW, z planowanych na 13.03.2024 głosowań do Okręgowego Kolegium Elektorów nr 13 wyłączone zostało głosowanie w grupie profesorów i profesorów uczelni. Głosowania w pozostałych grupach pracowniczych odbędą się zgodnie z planem.

Już po pojawieniu się komunikatu UKW, do OKW nr 13 dotarły dwa spóźnione zgłoszenia kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów z grupy profesorów i profesorów uczelni.

11.03.2024      Komunikat nr 3

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 13 informuje, że w terminie od 12 do 15 marca 2024 przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów Wydziału:

– do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) oraz
– do Senatu, z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzach przesłanych wcześniej. Karta zgłoszenia musi być wydrukowana dwustronnie pod rygorem nieważności. Wypełnione formularze należy składać u Sekretarza OKW13, pana mgr inż. Macieja Skiby w pokoju 119 w pawilonie D4.

8.03.2024        Komunikat nr 2

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 13 dokonała weryfikacji zgłoszeń kandydatur do OKE.
Wszystkie zgłoszone kandydatury spełniały wymogi formalne.
Lista kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów

I tura głosowania do OKE w trybie bezpośrednim odbędzie się 13 marca 2024 roku. Miejsce głosowania: pawilon D4 – sala nr 12 na parterze, w godzinach od 9:00 do 15:00.

1.03.2024        Komunikat nr 1

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 13 informuje, że w dniu 4 marca 2024 roku rozpoczyna się akcja wyborcza, której celem jest wyłonienie organów Uczelni na kadencję 2024-2028, członków kolegiów wydziałów oraz kandydatów do objęcia funkcji kierowniczych na wydziałach.

W dniach 4-7 marca 2024 roku rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów (OKE). Kandydaci na przedstawicieli pracowników do OKE zgłaszani są oddzielnie przez trzy grupy pracownicze: profesorowie i profesorowie uczelni, pozostali nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Kandydatury należy zgłaszać na formularzu 2a załączonym do przesłanego z mailem pliku. Formularz musi być wydrukowany dwustronnie, pod rygorem nieważności.

Wypełnione formularze należy składać u Sekretarza OKW13, pana mgr inż. Macieja Skiby w pokoju 119 w pawilonie D4. Przyjmowanie zgłoszeń upływa 7 marca o godzinie 15.

Harmonogram akcji wyborczej do organów Akademii Górniczo-Hutniczej na kadencję 2024-2028:

→  Aktualny harmonogram akcji wyborczej

Liczba członków OKE w okręgu nr 13
Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni: 28
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 11
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 3

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13