W dniach od 5 do 9 października 2020  zajęcia na WEiP odbywają się według planów zajęć zamieszczonych na stronie internetowej https://weip.agh.edu.pl/plan-zajec/ . Realizowane są wszystkie typy zajęć i są one prowadzone w tygodniu 5-9 października wyłącznie zdalnie. Prace nad uszczegółowieniem planu i dopisaniem zrekrutowanych w październiku studentów wciąż trwają, a finalna wersja planu będzie gotowa pod koniec tygodnia.

Informacja dla kandydatów, którzy dokonali wpisu na I rok studiów AGH i zamierzają się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2020/2021 

 1. W roku akademickim 2020/21 wnioski o świadczenia należy dostarczyć do Uczelni za pomocą poczty tradycyjnej. Szczegółowe dane kontaktowe oraz adresy, na które należy nadsyłać wnioski znajdują się pod adresem:

https://www.dss.agh.edu.pl/kontakt/

 1. Wnioski o stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych należy wysłać na adres Uczelni z dopiskiem nazwy Wydziału AGH, na który kandydat dokonał wpisu, natomiast w przypadku stypendium rektora dla I roku (olimpijczycy i medaliści w sporcie) z dopiskiem „Dział Spraw Studenckich”.

 2. Termin składania wniosków o świadczenia dla kandydatów, którzy dokonali wpisu na I rok studiów I stopnia w AGH to 7 października 2020 roku (środa) – liczy się data nadania przesyłki w placówce pocztowej (data stempla pocztowego).

 3.  Wnioski należy wygenerować poprzez system USOSweb, wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną.

 4. Ze względu na wymogi formalne zarejestrowanie wniosku o świadczenie w systemie elektronicznym nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej.

 5. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, prosimy o wcześniejsze kompletowanie dokumentów wymaganych do ubiegania się o to świadczenie.

Uwaga!

Konieczna będzie wizyta w Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania, ZUS oraz innych instytucjach w zależności od indywidualnej sytuacji kandydata.

 1. Szczegółowy wykaz dokumentów – załączników wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne jest dostępny pod adresem: https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

 2. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku oraz skompletowaniem załączników prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem dziekanatu Wydziału AGH, na który kandydat dokonał wpisu. Kontakty do poszczególnych pracowników Wydziałów zajmujących się świadczeniami dla studentów znajdują się tutaj: https://www.dss.agh.edu.pl/kontakt/

 3. W przypadku konieczności kontaktu, np. z powodu uzupełnienia braków formalnych we wniosku, należy telefonicznie lub mailowo umówić z pracownikiem dziekanatu formę dostarczenia brakującego dokumentu.

 4. Przypominamy, że konto bankowe podane we wniosku posłuży do wypłaty stypendium przez okres przyznania świadczenia, dlatego prosimy o przemyślenie tej kwestii. Nie zaleca się podawania numeru konta bankowego rodziców.

 5. Więcej informacji na temat świadczeń oraz spraw studenckich w AGH znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/

Informacje dotyczące rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH na rok akademicki 2020/2021 dla kandydatów przyjętych na 1 rok studiów i stopnia

 1. Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie, za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/

 2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym jest niezbędna do ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim.

 3. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na wniosek składany w formie elektronicznej w systemie informatycznym. Złożenie wniosku możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią i akceptacją, dostępnego w systemie, elektronicznego oświadczenia mieszkańca.

 4. Kandydaci przyjęci na 1 rok studiów I stopnia AGH mają gwarantowany przydział miejsca w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH. Warunkiem otrzymania miejsca jest złożenie elektronicznego wniosku w terminie określonym w, dostępnym na stronie systemu, harmonogramie.

 5. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim zostaną rozpatrzone po weryfikacji dokonania wpisu na studia, zgodnie z terminami zawartymi w kalendarzu rekrutacji.

 6. Decyzje w sprawie przyznania miejsca zostaną przesłane drogą elektroniczną (e-mail).

 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dodatkowe miejsce dla małżonka, dziecka lub dla siebie w celu samodzielnego zakwaterowania w pokoju dwuosobowym, zostały zawarte w kryteriach przyznawania miejsc.

 8. Harmonogram dla studentów AGH przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych i stopnia

tryb podstawowy:

21 sierpnia (piątek) – Rozpoczęcie: rejestracji studentów w systemie informatycznym, dostępnym pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/  składania w systemie informatycznym elektronicznych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim

16 września (środa) Ostateczny termin składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym.

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim zostaną rozpatrzone po weryfikacji dokonania wpisu na studia, zgodnie z terminami zawartymi w kalendarzu rekrutacji. Decyzje w sprawie przyznania miejsca zostaną przesłane drogą elektroniczną(e-mail).

Na stronie Miasteczka Studenckiego AGH znajdują się informacje dotyczące zakwaterowania w Miasteczku  Studenckim AGH

https://www.miasteczko.agh.edu.pl/strefa-mieszkanca/dokumenty-do-pobrania.html

Przebieg i obsługa spraw studiów i studenckich prowadzona jest w ewidencyjnym systemie informatycznym Uniwersytecki System Obsługi Studiów  (USOS).

Studenci 1 semestru mogą się zalogować do systemu USOS pod adresem: https://web.usos.agh.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

INSTRUKACJA LOGOWANIA DO USOS: https://www.usos.agh.edu.pl/usos-dla-studenta/

Aby zalogować się do systemu, student musi posiadać konto pocztowe w domenie agh.edu.pl.

Nowi studenci mogą założyć wskazane konto pocztowe pod adresem: https://panel.agh.edu.pl/newuser/newuser.php

Jeśli konto w domenie student.agh.edu.pl zostało założone przed przystąpieniem do rekrutacji, to logowanie następuje za pomocą tego adresu mailowego.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy na adres: .

Składanie dokumentów do Dziekanatów

 1. Dokumenty (w tym podania do dziekanów) w formie elektronicznejjako załączniki pdf –  należy przesyłać z konta AGH STUDENTA na właściwy adres dziekanatów:kierunek Energetyka –

kierunki: Paliwa i Środowisko; Technologia chemiczna; Energetyka odnawialna i zarządzanie energią –

Wysłanie dokumentów z innych serwerów lub na inne adresy niż dziekanatów (gdzie jest archiwizowana dokumentacja) może grozić zablokowaniem korespondencji przez filtr anty-spamowy AGH, nie rozpatrzeniem wniosku lub znacznym wydłużeniem  czasu na rozpatrzenie.

 1. Dokumenty (w tym podania do dziekanów) w formie papierowej należy przesłać tradycyjną pocztą lub zostawić w skrzynce umieszczonej przed Dziekanatami w budynku D-4.