W dniach 11-12 marca 2021 r. odbędzie się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej.