Zjazd Absolwentów z okazji Jubileuszu 45-lecia Wydziału Energetyki i Paliw

W 2019 roku Wydział Energetyki i Paliw AGH świętuje 45-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w ramach obchodów 100-lecia AGH odbędzie się Zjazd Absolwentów i Przyjaciół WEiP.

Szczegóły

Uwaga! Termin zgłoszeń został przesunięty do 20 września, a termin opłaty do 30.09.2019 r.

Termin: 18 października 2019 roku
Miejsce: Restauracja „Krakus”, ul. Reymonta 15, Kraków
Kontakt:
Tel: +48 12 617 21 55,
Email: weip45@agh.edu.pl

Program ramowy obchodów Jubileuszu 45-lecia Wydziału Energetyki i Paliw

w ramach Jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

PIĄTEK 18.10.2019 r., Pawilon D-4, sala 8-9:

15.00 – 15.10 Otwarcie obchodów Jubileuszu 45-lecia Wydziału Energetyki i Paliw

15.10 – 16.30 Przemówienie Dziekana Wydziału – Prof. dr hab. inż. Wojciecha Suwały

Wspomnienia Żony Profesora Piotra Tomczyka – Pani Marii Tomczyk

Wystąpienia przedstawicieli nauki i przemysłu

17.00 – 19.00 Minisympozjum Energetyka, Paliwa i Środowisko 2019

alternatywnie oprowadzenie po Wydziale zainteresowanych Gości

19.30 – Spotkanie Absolwentów i Przyjaciół WEiP – uroczysta kolacja –

w Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus”, Kraków, ul. Reymonta 15

Komitet organizacyjny Jubileuszu 45 lat WEiP

prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała – Przewodniczący

dr hab. inż. Piotr Burmistrz – Z-ca Przewodniczącego

dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH

dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. AGH

dr hab. Monika Motak, prof. AGH

dr hab. Danuta Olszewska

dr inż. Grzegorz Jodłowski

dr inż. Bogdan Samojeden

dr inż. Krzysztof Kogut

dr inż. Magdalena Gazda-Grzywacz

mgr inż. Jakub Szczurowski

mgr inż. Leszek Stępień

mgr inż. Wioletta Więcław

Iwona Pawłowska

Komitet naukowy Jubileuszu 45 lat WEiP

prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała

prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda

prof. dr hab. Leszek Czepirski

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. AGH

dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. AGH

dr hab. Monika Motak, prof. AGH

dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH

dr hab. inż. Dariusz Więcław, prof. AGH

dr hab. inż. Piotr Burmistrz

dr hab. Michał Mosiałek

Jednocześnie informujemy o możliwości przesłania jednostronicowego abstraktu, który zostanie opublikowany w recenzowanych materiałach elektronicznych z ISBN oraz zaprezentowania tematyki badawczej podczas Jubileuszu w formie posteru.

Spis posterów

kontakt:

dr inż. Bogdan Samojeden
bogdan.samojeden@agh.edu.pl

Termin przesyłania abstraktów:

30 września 2019

Wzór abstraktu

Sponsorzy: