dr inż. Paweł Gajda

2021-02-23T22:37:14+01:00

18 lutego 2021 r. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka wręczył odznaki „Za zasługi dla Energetyki” dr. inż. Pawłowi Gajdzie, który jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym nagradzanych [...]

Inż. Gabriela Chmura

2021-01-18T17:57:37+01:00

Inż. Gabriela Chmura, studentka kierunku Technologia chemiczna, ścieżka dyplomowania PROEKOLOGICZNE PROCESY INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ otrzymała nagrodę za prezentację przygotowaną pod opieką dr inż. Elżbiety Vogt z katedry Chemii Węgla i [...]

dr inż. Marta Marczak-Grzesik

2021-01-12T21:55:54+01:00

Dr inż. Marta Marczak-Grzesik z katedry Technologii Paliw została Laureatką 5. Edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości". Nagrodę przyznano za prowadzenie badań aplikacyjnych oraz za realizację projektu [...]

Mgr inż. Agnieszka Szymaszek

2020-11-23T17:09:58+01:00

Pracownik Katedry Technologii Paliw , pani mgr inż. Agnieszka Szymaszek została laureatką konkursu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Głównym celem projektu Nowe metody modyfikacji katalizatorów na bazie glinokrzemianów do procesu [...]

Mgr inż. Dagmara Kras

2020-11-08T20:52:18+01:00

Absolwentka Wydziału Energetyki i paliw dwukrotnie została uhonorowana w konkursie o nagrody im. Tadeusza Tertila za prace dyplomowe o tematyce związane z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Pani mgr inż. Dagmara Kras otrzymał [...]

Dr inż. Krzysztof Sornek

2020-11-02T11:15:04+01:00

Dr inż. Krzysztof Sornek z Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego został uhonorowany najwyższym wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów AGH. Otrzymał Laur Dydaktyka jako Najlepszy Opiekun Koła Naukowego. [...]

Dr inż. Andrzej Kulka

2020-10-02T09:49:25+02:00

Dr inż. Andrzej Kulka z Katedry Energetyki Wodorowej został laureatem XI konkursu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – LIDER i uzyskał grant na finansowanie badań: „Opracowanie materiałów katodowych Li-rich [...]

Dr inż. Mariusz Wądrzyk

2020-10-02T09:47:52+02:00

Dr inż. Mariusz Wądrzyk z Katedry Technologii Paliw został laureatem XI konkursu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - LIDER. Głównym celem projektu „Opracowanie sposobu zrównoważonej transformacji odpadów z przetwórstwa [...]

Mateusz Łasica, KN FENEC

2020-09-01T21:41:02+02:00

Pan Mateusz Łasica student WEiP, kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią zajął I miejsce na międzynarodowej konferencji "Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka-Start’up - przemysł". Swój projekt realizował w ramach działalności [...]

Patrycja Niczaj, KN FENEC

2020-09-01T21:38:36+02:00

Pani Patrycja Niczaj, studentka WEiP, kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią została wyróżniona na konferencji "Innowacyjne pomysły młodych naukowców". Swój projekt realizowała w ramach działalności KN FENEC, pod kierunkiem merytorycznym [...]

Przyznane granty uczelniane

2020-07-17T16:07:28+02:00

Laureatami konkursu System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów w ramach projektu INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA zostało aż czterech samodzielnych pracowników WEiP, realizujących projekty: dr hab. inż. [...]

Dr hab. inż. Paweł Baran

2020-07-10T14:09:04+02:00

W dniu 15 czerwca 2020 roku Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa nadała dr. inż. Pawłowi Baranowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Podstawą uzyskania kolejnego [...]

Mgr inż. Marcin Wójcik

2020-07-02T20:07:11+02:00

Mgr inż. Marcin Wójcik został Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych organizowany przez Katedrę Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, zajmując III miejsce. [...]

Mgr inż. Anna Olszewska

2020-06-30T18:06:40+02:00

Trzecią laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pochodzącą z WEiP jest mgr inż. Anna Olszewska z Katedry Energetyki Wodorowej, która swoją karierę młodego naukowca prowadziła pod opieką prof. dr. [...]

Dr inż. Paweł Gładysz

2020-06-30T17:29:26+02:00

Kolejnym uhonorowanym w tym roku stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Wydziału Energetyki i Paliw został dr inż. Paweł Gładysz. Laureat również pracował w Katedrze Maszyn Cieplnych i Przepływowych, a obecnie [...]

Dr inż. Agata Mlonka-Mędrala

2020-06-30T18:07:34+02:00

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrał stypendystów spośród 1793 wnioskodawców – młodych naukowców. Wśród tego grona znalazła się dr inż. Agata Mlonka-Mędrala z Katedry Maszyn Cieplnych i Przepływowych. Stypendystka rozwija [...]

Profesor Józef Pacyna

2020-06-29T13:26:33+02:00

Profesor dr hab. inż. Józef Pacyna z Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku został Ambasadorem Kongresów Polskich. Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz [...]

Przejdź do góry