Wydział Energetyki i Paliw prowadzi działalność dydaktyczną na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Zgodnie z art. 169 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. na podstawie art. 19 pkt 21 Statutu AGH, w związku z art. 13 pkt 6 Statutu AGH, Senat AGH na posiedzeniu 28 maja 2008 r. zatwierdził warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów. Rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej uwzględniającej wskaźnik rekrutacji. Wskaźnik rekrutacji wyznaczony zostaje na podstawie indywidualnie określonych równań biorących pod uwagę warunki egzaminu maturalnego (I stopień) oraz wyniki egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej (II stopień, odpowiednio studia stacjonarne i niestacjonarne). Określono również dodatkowe warunki przyjęć na te studia.

Jak zostać studentem Wydziału Energetyki i Paliw?

Drogi Kandydacie! Jeśli zdecydowałeś się na studia na Wydziale Energetyki i Paliw, na jednym z dwóch atrakcyjnych kierunków: Energetyka lub Technologia chemiczna, pragniemy pogratulować Ci wyboru! Wybrałeś doskonały wydział, nowoczesną uczelnię i jedno z najpiękniejszych miast na świecie. To połączenie gwarantuje niezapomniane przeżycia!

Informacje dotyczące procesu rekrutacji prezentujemy w zakładce KANDYDACI. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zasad naboru na studia obecnie prowadzone (oraz planowane do uruchomienia) na Wydziale Energetyki i Paliw:

  • studia I stopnia – inżynierskie
  • studia II stopnia – magisterskie
  • studia III stopnia – doktoranckie
  • studia podyplomowe.

Mamy nadzieję, że zamieszczone na naszej stronie informacje pozwolą wszystkim kandydatom spokojnie przebrnąć przez proces rekrutacji.