Studenci kierunku Energetyka Wodorowa wzięli udział w konferencji naukowej „Building Bridges for the Next Generations“ w Dreźnie, Niemcy. Podczas konferencji nasi studenci aktywnie uczestniczyli w dyskusjach i prezentacjach dotyczących rozwoju technologicznego oraz współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym. Wzięli również udział w inspirującej dyskusji z udziałem ministrów nauki Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Saksonii.

Opiekę nad studentami sprawował p. dr inż. Bogdan Samojeden (koordynator kierunku Energetyka Wodorowa).

Serdecznie gratulujemy naszym studentom i dziękujemy za godne reprezentowanie naszego Wydziału i Uczelni!

#Konferencja #EnergetykaWodorowa #Nauka #WspółpracaMiędzynarodowa