Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza do XIV edycji konkursu LIDER ITS, która odbędzie się w 2024 roku. Konkurs jest skierowany do agend rządowych i samorządowych, uczelni, dyplomantów, jednostek naukowo-badawczych, projektowych, stowarzyszeń oraz producentów i usługodawców rozwiązań ITS.


Zgłoszenia

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: do dnia 30 czerwca 2024 roku.


Cele konkursu

Głównym celem konkursu LIDER ITS jest promowanie nowatorskich i efektywnych technologii związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi w Polsce. Konkurs nagradza projekty i rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju przyjaznych dla środowiska technologii transportowych.


Kategorie konkursowe

Konkurs LIDER ITS wyróżni projekty zrealizowane w 2023 roku w następujących kategoriach:

  • Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy z branży ITS.
  • Najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje.
  • Najlepsza praca naukowo-badawcza.
  • Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.liderits.pl w zakładce LIDER ITS.