Pragniemy poinformować o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej na szkolenia:

  1. Szkolenie z egzaminem na uprawnienia energetyczne G1, G2, G3
  2. Kompetencje BA zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2011

Jest to rejestracja uzupełniająca, ilość miejsc jest ograniczona. Kolejność zgłoszeń będzie miała wpływ na zakwalifikowanie się do programu.

Terminy szkoleń zostały wskazane w formularzach rejestracyjnych:

Uprawnienia G1, G2, G3: https://forms.office.com/e/37MCR472Ha

Kompetencje BA: https://forms.office.com/e/HVqEGDZ9D1

Szkolenie z egzaminem na uprawnienia energetyczne G1, G2, G3